Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/e/2/4/tinalandevaern.dk/httpd.www/wp-includes/link-template.php on line 394 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/e/2/4/tinalandevaern.dk/httpd.www/wp-includes/link-template.php on line 409

Handelsbetingelser

Betingelserne herunder anvendes mellem Tina Landeværn Fotografi (herefter refereret til som ”fotografen”) og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Booking & Betaling
Fotografering bookes via kontrakt der udfyldes af kunden først når denne bekræftes reserveres tiden til kunden. Din/jeres tid er først bekræftet, når fremsendte faktura på forhåndsbetaling er betalt.

Booking af bryllup

Faktura for forhåndsbetaling på 25% af pakkens pris (eksl. evt. ekstra beløb) skal betales for at bekræfte datoen og vil blive fremsendt umiddelbart efter indledende forventningssamtale. Det resterende beløb sendes på faktura 14 dage før dagen. Hvis ikke betaling modtages inden dagen, vil fotograferingen ikke blive gennemført og forhåndsbetaling tilbagebetales ikke.

Booking af familiefotografering

Faktura på det fulde beløb (inkl. evt. kørsel, medmindre andet aftales) sendes umiddelbart efter booking.

Tilvalg, såsom ekstra digitale billeder og bestilling af print mv. faktureres efterfølgende direkte i jeres galleri.

Betaling sker via bankoverførsel, anvist på fremsendte faktura.

Levering af billeder
Du/I modtager et online galleri med billederne. Jeg udleverer udelukkende redigerede billeder, rå (RAW) filer udleveres ikke (se hvorfor under punktet “Ophavsret / Brugsret”).

Familiebilleder

Du/I vil indenfor 1-2 uger efter fotograferingen modtage link til galleriet med billeder. Herfra kan de inkluderede billeder downloades i både høj opløsning og web størrelse til brug på sociale medier. Derudover kan ekstra billeder såvel som print tilkøbes.

Bryllupsbilleder

Digitale billeder leveres typisk inden for 4-6 uger efter bryluppet.

Digitale billeder leveres i høj kvalitet i JPG-format, og kan bruges på både sociale medier samt printes i større format.

Fotografen er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art. Du er som kunde selv ansvarlig for at lave back-up af materiale, du modtager. I tilfælde af tab efter levering kan fotografen ikke holdes ansvarlig.

I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager uden for fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl o.lign. og billederne derfor ikke kan afleveres, vil hele beløbet blive tilbagebetalt. Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.

Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten frafalder, så snart fotograferingen er påbegyndt. Der er ligeledes ingen returret på din bestilling, da jeres billeder er et unikt produkt, hvorfor ydelsen/produkter ikke kan refunderes.

Ophavsret / Brugsret
Som fotograf ejer jeg til enhver tid ophavsretten til alle billederne.

Når du modtager dine billeder, har du brugsretten over dem. Du må derfor anvende dine billeder til privat brug, forære dem i gave, printe dem samt dele dem på dine sociale medier.

Det er ikke tilladt at:

Redigere i billederne, f.eks. ved at lægge filtre henover på sociale medier eller ændre dem på anden vis.

Kopiere/tage screenshots af eller ændre i fremviste billeder i kundegalleriet inden køb.

Sælge eller videregive billeder til private eller virksomheder uden aftale herom med fotografen.

Fotografens brug af billederne
At kunne fremvise mit arbejde er en forudsætning for at kunne tiltrække nye kunder som fotografisk virksomhed. Billeder vil dog KUN blive fremvist, hvis du som kunde har givet samtykke herpå via skriftligt og/eller mundtligt tilsagn. Gives der accept til brug af billeder, kan fotografen frit bruge billeder til markedsføring på div. platforme, konkurrencer og websites i ind- og udland, fotoudstillinger samt fotorelaterede websites. Du kan dog altid trække din accept tilbage for fremadrettet brug, hvis du ombestemmer dig. Jeg deler kun de billeder i selv har modtaget og her er det også kun dem I selv har accepteret, som billeder der må deles.

Ligeledes accepteres det selvfølgelig, hvis ikke offentliggørelse af billederne ønskes til at starte med.

Afbud & sygdom
Sygdom og aflysning ved familiefotografering

Ved sygdom på dagen eller afbud senest 24 timer inden fotograferingen, aftales en ny dag til fotograferingen. Ved udeblivelse fra fotograferingen uden besked vil forhåndsbetaling for fotograferingen ikke blive refunderet.

Skulle jeg som fotograf blive syg eller på anden måde forhindret, vil du få besked hurtigst muligt, og allersenest 2 timer inden fotograferingen, hvor vi vil aftale en ny tid.

Sygdom og aflysning ved bryllupsfotografering

I tilfælde af sygdom eller hindring fra at gennemføre fotograferingen fra fotografens side, vil fotografen som udgangspunkt søge at finde en erstatningsfotograf, men ikke forpligtet til, at overtage opgaven på samme betingelser. I hvert tilfælde tilbagebetales evt. forudbetalt(e) beløb.

Aflyses bryllupsfotoaftalen af kunden inden 6 måneder før brylluppet, kan forhåndsbetalingen tilbagebetales 100%. Aflyses der mindre 6 måneder før brylluppet frafalder mulighed for tilbagebetaling af forhåndsbetaling.

Bliver brylluppet udskudt, f.x. grundet sygdom eller anden uforudset hændelse for parret, vil aftalen fastholdes til en anden dato er fundet, hvis denne dato er ledig for fotografen. Hvis dette ikke er muligt, vil ovenstående træde i kræft.

Dårligt vejr

Ved udendørs fotograferinger gennemføres fotograferingen, medmindre der er tale om meget voldsomt vejr, såsom storm, kraftig regn eller lign. Du vil i så fald få besked senest 2 timer inden fotograferingen, da min erfaring er, at vejret ofte kan nå at ændre sig flere gange, selv på kort tid.

Forcee majeure
Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer eller uheld. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande, hvis ikke dette er tydeligt aftalt.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

Forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold udenfor fotografens kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, leveringssvigt fra tredjemand, manglende adgang til materialer og lignende er fotografen ansvarsfrit berettiget til at udsætte levering eller ophæve aftalen efter eget valg, selvfølgelig underrettes du som kunde herom i rimelig tid.